Activitatea de service, mentenanță și total commissioning

economisim impreuna

Executam activități de service, mentenanță și total commissioning pentru clădiri și instalații aferente.

Aceasta activitate include :

  • service;
  • mentenanță preventiva cu extindere către asistenta tehnica pentru reducerea consumurilor de utilități și creșterea fiabilității instalațiilor încredințate prin contractul de mentenanță;
  • mentenanță corectiva (intervenții pe defect) și repunerea în funcțiune a instalațiilor;
  • realizarea de documentații necesare și executarea lucrărilor de modernizare, revizii și reparații capitale;
  • instruirea personalului de întreținere al beneficiarului;
  • activități ESCOs (Energy Service Companies care realizează lucrări de diagnostic energetic, documentațiilor necesare pentru promovarea investițiilor generatoare de economii de energie, precum și participarea cu investiții alături de proprietarul clădirilor și instalațiilor pentru reducerea consumurilor energetice și recuperarea investirilor realizate din costurile cu energia economisita) ca o extindere a activității de mentenanță preventiva și asistenta tehnica pentru reducerea consumurilor de utilități.