Proiectare

gandim impreuna

Activitatea de proiectare și consultanta cuprinde următoarele subactivitati:

proiectare pentru toate categoriile de instalații pentru construcții și instalații hidroedilitare și pentru toate fazele/etapele de proiectare;

audit energetic pentru clădiri și instalații aferente ;

expertize tehnice pentru toate specialitățile de instalații și instalații hidroedilitare;

verificări de proiecte .

Colaboram cu furnizorii noștrii de echipamente din țara și străinătate pentru dimensionarea instalațiilor utilizând standardele SR, EN, BS si ASHRAE.

Activitatea de proiectare este îndreptata către:

înțelegerea corecta a cerințelor finanțatorului;

– expertizarea tehnica pentru instalații existente atunci când acestea fac obiectului unui proiect de modernizare sau extindere;

stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanta;

– prezentarea soluțiilor care ating obiectivele și avizarea acestora de către beneficiar;

– dezvoltarea etapelor următoare de proiectare pentru varianta acceptata de client in formatul OUG 28/1198, Ord MDRT 863/2008,OUG 34/2006 sau în formatul anglo-saxon RIBA Plan of Work și ACE/FIDIC condition of Engagement utilizând software Autodesk de ultima generație;

– verificarea etapelor de control calitativ pe parcursul execuției lucrărilor proiectate;

măsurători in situ pentru determinarea indicatorilor de performanta.